Samhällsutveckling och hållbar logistik

Effektiv logistik ger minskade samhällskostnader och lägre miljöpåverkan. Catena ska vara en drivande aktör i att skapa en mer hållbar logistik i Skandinavien.

Möjligheterna att minska miljöpåverkan från logistiksystemet är många. Catenas mål är att vara engagerade i nätverk och ha regelbundna möten med kommunledningar i våra marknadsområden för att stödja utvecklingen mot mer hållbar logistik. Som ägare av logistikfastigheter kan vi påverka bland annat genom att bygga fastigheter i lägen som underlättar samlastning, minimerar körsträckor och ger möjligheter för transportmedel med lägre klimatpåverkan.

Citylogistik skapar möjligheter för samlastning

För Catena handlar citylogistik om att effektivisera transporter i tät stadsmiljö. I många svenska städer är trafiksituationen
ansträngd på grund av att persontrafik och yrkestrafik samsas om en begränsad vägyta. Resultatet är ineffektiv logistik. Dessutom skapar trafiksituationen irriterade förare i både personbilar och yrkestrafik, med potentiellt större risker för personskador. Genom att placera lager och terminaler utanför stadskärnan kan gods som anländer till staden levereras till dessaomlastningsterminaler. Där kan varor som ska vidare in i stadskärnan lastas om på ett sätt som möjliggör högre fyllnadsgrader, flexibilitet i storlek på lastbilar samt mer träffsäker ruttplanering. På så sätt skapas möjligheter till mer kostnadseffektiva lösningar samtidigt som bekvämligheten för varumottagarna ökar genom att antalet leveranstillfällen kan minskas. Varje situation är unik, men det finns stora möjligheter att effektivisera logistiken i Sveriges stadskärnor.