Ägarstruktur

Endicott Sweden AB äger 3 971 349, 11,1 % av totalt utestående aktier, varav 252’000 aktier är förvaltarregistrerade och syns inte i ägarstrukturen nedan.