Data per aktie

Data per aktie 2015 2014 2013 2012
Börskurs vid årets slut,  115,7  105,7 100,00 63,00
 Kursutveckling under året,% 9,5 5,8 59,0 9,5
 Resultat per aktie, kr 22,29 13,49 9,81 19,26
 Förvaltningsresultat per aktie, kr 10,11 8,02 10,29 15,41
 P/E-tal 5,2 8 10
 Eget kapital per aktie, kr 96,46 77,22 64,95 62,93
 Utdelning per aktie, kr 3,00*  3,00 2,00 1,00
 Aktiens direktavkastning, % 2,6*  2,8  2,0  1,6
 Aktiens totalavkastning, % 12,3  7,8 60,3 13,0
Antal aktier vid årets slut, tusental 25 642 25 642 25 195 11 564
Genomsnittligt antal aktier, tusental 25 642 25 556 14 291 11 564

 Inga utspädningseffekter

* Enligt styrelsens och VDs förslag