Data per aktie

Data per aktie 2016 2015 2014 2013 2012
Börskurs vid årets slut,  128,5 115,7  105,7 100,00 63,00
 Kursutveckling under året,% 11,7 9,5 5,8 59,0 9,5
 Resultat per aktie, kr 10,20 22,29 13,49 9,81 19,26
 Förvaltningsresultat per aktie, kr 9,53 10,11 8,02 10,29 15,41
 P/E-tal 13 5,2 8 10
 Eget kapital per aktie, kr 109,13 96,46 77,22 64,95 62,93
 Utdelning per aktie, kr 3,50* 3,00  3,00 2,00 1,00
 Aktiens direktavkastning, % 2,7 2,6  2,8  2,0  1,6
 Aktiens totalavkastning, % 14,8 12,3  7,8 60,3 13,0
Antal aktier vid årets slut, tusental 35 736 25 642 25 642 25 195 11 564
Genomsnittligt antal aktier, tusental 33 167 25 642 25 556 14 291 11 564

 Inga utspädningseffekter

* Enligt styrelsens och VDs förslag