Catenas utdelningspolicy

Inför årsstämman 2016 föreslog styrelsen att kontant vinstutdelning lämnas med 3,00 kr per aktie.
Det motsvarar ca 96 procent i sammantagen utdelning för den aktuella perioden, beräknat enligt mål.

Utdelningspolicy
Catenas utdelning till aktieägarna ska långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet,
reducerat med schablonberäknad skatt. 

 

Historisk kontantutdelning

År  Kr per aktie 
2016 3:00
2015           3:00
2014 2:00
2013 1:00
2012 2:00
2011 6:00, ordinarie utdelning, samt en extra utdelning om 53:00.
2010 5:75
2009 5:25
2008 5:25
2007 5:00