Catenas utdelningspolicy

Inför årsstämman 2017 föreslog styrelsen att kontant vinstutdelning lämnas med 3,50 kr per aktie.

Utdelningspolicy
Catenas utdelning till aktieägarna ska långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet,
reducerat med schablonberäknad skatt. 

 

Historisk kontantutdelning

År  Kr per aktie 
2016 3:00
2015           3:00
2014 2:00
2013 1:00
2012 2:00
2011 6:00, ordinarie utdelning, samt en extra utdelning om 53:00.
2010 5:75
2009 5:25
2008 5:25
2007 5:00