Obligationsprogram SFF

I januari 2015 lanserades Nya Svensk FastighetsFinansiering AB, ett nybildat finansbolag med ett säkerställt MTNprogram om 8 000 Mkr. På så sätt breddas basen för bolagets upplåning i ett läge där kapitalmarknaden har stor efterfrågan på obligationer.

Bolaget ägs förutom av Catena AB av Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB till 20 procent vardera.

Verksamheten startade i februari 2015.

 

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har ändrat firmanamn till Svensk Fastighets- Finansiering AB (SFF).
Sedan starten för nästan två år sedan har SFF haft ordet ”Nya” med i firmanamnet. Nu har bolaget varit aktivt så länge på kapitalmarknaden att det är moget att stryka ordet ”Nya” ur firmanamnet och bli Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF).

Läs mer här >>

”Catena ser Nya SFF som ett sätt att bredda basen för bolagets upplåning i ett läge då kapitalmarknaden har stor efterfrågan på framförallt säkerställda obligationer” Peter Andersson, CFO
Peter Andersson
vVD,CFO  
042-449 22 44