Kalendarium

Datum
2017-10-27 Kvartalsrapport juli - september 2017
2018-02-16 Kvartalsrapport oktober - december 2017 samt bokslutskommuniké