Q3 2017
Catenas delårsrapport för tredje kvartal 2017 publicerades den 27 okt 2017, kl 08.30

Benny kommenterar rapporten via podcast

"Catena skördar synergieffekterna efter förvärvet av Tribona och logistiksegmentet är i en spännande utvecklingsfas."


Catena jobbar uteslutande med logistikfastigheter. Det kan röra sig om terminaler, lager och andra former av distributionskanaler. Det som gör logistikfastigheter attraktiva är att de är stora volymer och ofta en stor kund. 
Det gör att det är enklare att administrera. 


Lyssna på intervjun med VD Benny Thörgersen som berättar mer.>>