• Bokslutskommuniké januari – december 2017

    2018-02-16

    ”Fjärde kvartalets resultat bekräftar den positiva trend vi sett under året. Samtidigt har vi stärkt våra positioner i Malmö, Göteborg och Stockholmsområdet. Med förbättrad uthyrningsgrad får vi ett ökat förvaltningsresultat och fortsätter generera ett starkt kassaflöde. Det gör att vi kan växa vidare med nya projekt för att utveckla vår portfölj.”