Våra färdigställda projekt under 2015 och 2016

Sunnanå - Burlöv
Bygget av 16 800 kvm till DHL påbörjades 2014