Catena investerar 80 Mkr i Härryda kommun och hyr ut till Cramo 

Catena tecknade ett 10-årigt hyreskontrakt om 3 400 kvadratmeter med Cramo AB. Årshyran uppgår till cirka 6 Mkr.

Catena har förvärvat cirka 44 000 kvadratmeter mark från Härryda kommun på Björröds industriområde nära Landvetter flygplats. På marken uppförs en logistikbyggnad om 3 400 kvadratmeter. Cirka 34 000 kvadratmeter av marken kommer hårdgöras som uppställningsplats för Cramos verksamhet.

Anläggningen kommer innehålla lager för uthyrningsverksamhet av maskiner, utrustning och lokaler för flyttbara lokaler till byggindustrin samt verkstäder och kontor.

Catena ser en fortsatt god efterfrågan på logistikfastigheter som möter nya trender och kommer fortsatt att expandera genom nyproduktion av moderna logistikanläggningar i rätt lägen.

Investeringen ökar vår närvaro i det expansiva området kring Landvetter och skapar ett utökat samarbete med Cramo som är en bra och expansiv hyresgäst. Hos oss har Cramo mer än en logistikyta, de har även en partner som aktivt medverkar i möjligheten att utveckla hela affären.” säger Johan Franzén regionchef i Göteborg.