Logistikbyggnad åt Boozt Fashion AB i Ängelholm

Hela området i Norra Varalöv omfattar möjlig logistikyta om 77 000 kvadratmeter och är avsedd för e-handel, små som stora aktörer. Catena beräknar att den totala investeringen för E-CITY Engelholm uppgår till drygt 500 miljoner kronor.

Catena har en uttalad miljöpolicy och det innebär att hela e-handels-klustrets byggnader är miljöanpassade och certifierade genom Green Building med en beräknad energiuppvärmning på max 13 kWh per kvadratmeter. Som jämförelse kan nämnas att Boverkets förespråkar 50 kWh.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs mer i vår folder

Göran Månsson
Affärsutvecklare  
042-449 22 32