Sothönan - Katrineholm

Catena har förvärvat Katrineholm Kommuns andel av det gemensamägda bolaget, Logistikposition Katrineholm AB som äger fastigheterna Sothönan 3 och 19. Förvärvet möjliggör nyproduktion av två centralt belägna logistiklager med goda kommunikationer för både bil och järnväg.

Uppförandet av första logistiklagret om 10 000 kvm påbörjas under 2015 med inflyttning under 2016.

Nybyggnation i Sveriges bästa logistiknav. Katrineholm har ett unikt läge i Sverige med två stambanor. Här går det godståg till och från Duisburg i Tyskland sex dagar i veckan med gods från hela Europa och tåg från Göteborg med gods från Fjärran Östern men också tåg med material som slussas vidare till Stockholm och norrut. Det finns tre delar med 2 500 kvm i varje kvar att hyra.

Läs mer här

Koncepthus, volymterminal

Koncepthus, volymterminal

Byggprocess, volymterminal

Byggprocess, volymterminal

Maths Carreman
Regionchef Stockholm Mälardalen  
0730-70 22 12