Sunnanå - Burlöv

Ett exempel på Catenas fastighetsutveckling är det med PEAB samägda projektet Sunnanå inom Logistikposition Malmö.

Bygget av 16 800 kvm till DHL påbörjades 2014 . Ambitionen är rätt att, i enlighet med Catenas planer, göra byggnaden helt energineutral.