Klimatsmarta transporter

Transporter är energikrävande och påverkar därmed miljön. Genom att vara noga med att välja rätt läge för sina logistikanläggningar kan man minimera transporterna och därmed även minimera belastningen på miljön.

I Sverige, med långa avstånd och stort exportberoende, utgör transporternas effektivitet en viktig faktor för företagens lönsamhet. 
Samtidigt ger klimatutmaningen nya förutsättningar för godstransporterna, med hårdare krav för att minska miljöpåverkan.

Gröna korridorer för klimatsmarta transporter.
Godsflödena till och från Norden utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och vägtransport, separat eller i kombinationer. Det kan utvecklas. Projektet Gröna korridorer sätter transporten i fokus utifrån ett kundperspektiv, som samtidigt kännetecknas av ett långsiktigt ansvar för miljö och klimat.

Catenas bidrag är att etablera logistikanläggningar längs dessa korridorer, det vill säga vid de viktigaste transportlederna och knutpunkterna, där det finns goda förutsättningar för sammodala transporter.