Optimala godsflöden

Vi skapar förutsättningar för optimala godsflöden

En allt mer globaliserad värld ökar behovet av internationella transporter. Det i sin tur ökar efterfrågan på logistiktjänster som mellanlagring och lokala omflyttningar. Tillsammans med ökad konsumtion och nya konsumtionsmönster, ökade krav på kapital- och kostnadseffektivitet samt miljöhänsyn driver detta behovet av anpassade och väl lokaliserade logistikanläggningar.

Catena satsar hårt på att skapa effektiva lösningar för ett varuflöde som är optimalt med avseende på både ekonomi och miljö. Vi har idag anläggningar på många av de viktigaste logistiklägena i Sverige, och vi har för avsikt att etablera oss på fler platser som ligger vid viktiga vägar, järnvägar och hamnar.

 

Våra ledord guidar oss

När vi bygger fler moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar runt om i Sverige har vi ett antal faktorer som styr vårt arbete.

Läget är naturligtvis A och O för en effektiv och väl fungerande logistik. Nära de viktiga transportlederna, med bra tillfarter.

Flexibilitet har stor betydelse för att göra våra anläggningar attraktiva även på lång sikt.

Trygghet som bygger på vetskapen om att Catena är en kunnig och ansvartagande hyresvärd, som ett av landets ledande logisitikföretag. Vårt åtagande att bygga miljövänligt är en del av tryggheten.

Säkerhet syftar tilll att ge våra hyresgäster ett fullgott skydd mot såväl inbrottsförsök som brand, översvämning eller andra obehagligheter.

Engagemang i vår strävan att vara bäst på logistikfastigheter. Som en av de ledande inom området vilar ett tungt ansvar på oss att fortsätta utveckla vår del av kedjan för att Sverige ska ha en väl fungerande varuförsörjning.