Tjänsteutbud

Flexibelt tjänsteutbud

BEMANNING Kan erbjudas genom partners som till exempel Proffice.

AEO/SÄKERHET Kraven på säkerhet ökar, både från varuägare, tranportörer och myndigheter. AEO-certifiering blir en viktig konkurrensfördel.

EFFEKTIVITET MED UPPFÖLJNING Styrkort med nyckelkort för verksamheten.

WMS Internetbaserade system erbjuds för att driva och styra ett lager.

LÅG MILJÖBELASTNING  Intermodala transporter medför minskad miljöbelastning.

EFFEKTIVA YTOR MED OPTIMAL LAYOUT  Effektivast layout ger effektivast hantering.EFFEKTIVA YTOR MED OPTIMAL UTRUSTNING 
Hanteringsutrustning och lagerutrustning kan ingå i erbjudandet.

KOSTNADSEFFEKTIVA TRANSPORTER Hjälp med upphandling till och från lagret.

FLEXIBILITET Ytor och tjänster kan justeras när kundernas behov ändras.

BÄSTA LOGISTIKLÄGENA Catenas logistikpositioner ligger optimalt, baserat på kunder och leverantörer.

TULLAGER Tull betalas först när varorna tas ut från lagret, genom samarbete med hamnarna.

SUPPLY CHAIN SYSTEM Leveranser till lagret kan följas – ända från lastning i fjärran östern.