Framträdande logistikpositioner

Sverige utgör som land ett attraktivt logistikläge. Viktiga städer i norden, Tyskland, Polen och Baltikum kan nås på mindre än 24 timmar. I Catenas nät med fler än 100 logistikfastigheter framträder några nav som är av särskilt stor betydelse för Skandinaviens varuflöden, både vad gäller läge och funktion.

 

   

E-city Engelholm

Ett komplett e-handelskluster som svarar mot alla de behov som aktörer inom den digitalt drivna handeln har. Läs mer >>


   

Logistikposition Katrineholm

Unikt läge i Sverige med två stambanor. Gods från hela Europa kan slussas vidare till Stockholm och norrut härifrån. Pressmeddelande om investering på positionen >>


    

Logistikposition Sunnanå

Absolut bästa logistikläge utanför Malmö med direkt avfart från riksväg 11 och ytterligare 300 meter till avfarten ifrån E6/E20. Läs mer >>


    

Logistikposition Tostarp

Ett logistikkluster på bästa skyltläge intill E6:an vid HelsingborgLäs mer >>


    

Stockholm Syd

Ett nytt logistiskt nav växer fram mellan Södertälje och Nykvarn, endast 30 minuter från Stockholm. Läs mer >>


    

Örebro Syd

Området ligger ligger i nära anslutning till järnväg och med närhet till E20 och flygplats - läget är därmed utmärkt för logistik och kombitrafik. Läs mer >>


Var finns vi mer?

Catenas fastigheter är strategiskt placerade för att kunna försörja Skandinaviens storstadsregioner. Läs mer om några ytterligare viktiga logistiklägen och de kunder som vi samarbetar med där: