Catena som arbetsgivare

Catena är en liten och effektiv organisation med individer som bär på stor branscherfarenhet och strategisk kompetens. Det ger oss möjlighet att snabbt förstå våra kunders behov på våra marknader och omsätta dessa till verklighet.

I Catenas affärsplan slår vi fast att vi ska vara en spännande och ansvarstagande arbetsgivare som attraherar engagerade och kompetenta medarbetare, såväl nya som befintliga. För att fortsätta utvecklas som arbetsplats arbetar vi med hälsa på arbetsplatsen, jämlikhet, löpande kompetensutveckling och en stark värdegrund.

Kompetensutveckling
Catena arbetar aktivt med utbildning och kompetensutveckling för medarbetarna. Syftet är både att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner att de utvecklas i sitt arbete och att Catena fortsätter att utvecklas som bolag.