Hållbara fastigheter

Dji 0182 Bearbetad


I Catenas interna miljöarbete är den viktigaste miljöaspekten fastigheternas energiförbrukning och den miljöpåverkan som uppstår i samband med detta. Catena har identifierat fem områden där verksamheten har väsentlig miljöpåverkan; elförbrukning, värmeanvändning, val av byggmaterial i ny- och ombyggnader, avfallshantering samt minskade transporter genom effektiva logistikpositioner. För dessa aspekter finns övergripande miljömål och verksamhetsmål som följs upp och utvärderas på årlig basis. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport.

Catena har regionalt ansvariga personer internt och anlitar externa förvaltare för det praktiska arbetet i fastigheterna. Både ansvariga på Catena och de externa förvaltarna genomför regelbundna möten med våra hyresgäster där bland annat utvecklingsprojekt och miljöinsatser diskuteras.

Miljöcertifierade anläggningar

Ett hjälpmedel för att sätta fokus på och förbättra fastigheters miljöprestanda är att arbeta med miljöcertifieringar för byggnader.

Ambitionen är att samtliga Catenas nybyggnationer ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.


Våra hållbarhetsmål inom området

  • Minst 50 procent av koncernens totala yta är certifierad till lägst Miljöbyggnad Silver eller motsvarande per 2025
  • Samtliga byggnader ska, om möjligt, innehålla en solcellsanläggning anpassad efter fastighetens och hyresgästens förutsättningar
  • Fossilfri energi senast 2030
  • Till 2025 minska energiförbrukningen för normalårskorrigerad värme med 15 procent i kWh/kvm samt för el med 10 procent i kWh/kvm jämfört med år 2017


Global Compact och Agenda 2030
Catenas fokusområde Hållbara fastigheter relaterar i första hand till 2 av de globala målen:

     

Delmål 7.2 - Öka andelen förnybar energi i världen  
Delmål 7.3 - Fördubbla ökningen av energieffektivitet

Delmål 9.4
 - Uppgradera all industri och infratruktur för ökad hållbarhet

 

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?