Smart lösning i Ängelholm

Vid de tre senaste nybyggnadsprojekten har Catena valt lågtempererade golvvärmesystem som förbrukar 10 kWh per m2, vilket var 78 procent lägre än Boverkets gällande krav.

Läs mer om E-city, Engelholm.