Energiprojekt i Göteborg som ger vinster för både miljö och ekonomi

Under 2018 gjorde vi investeringar i fastigheten Solsten 1.102, där Oriola är hyresgäst. En konvertering från fjärrvärme till bergvärme med borrning av 26 energihål innebar en reducering på 980 000 kWh per år i energianvändning. Detta motsvarar en årlig besparing på cirka 750 000 kr. Det innebär 78 % lägre energiförbrukning än Boverkets gällande krav och betydligt mindre miljöpåverkan.

Artikel, energiprojekt med Oriola