Konvertering från fjärrvärme till bergvärme

Under 2018 gjorde vi investeringar i fastigheten Solsten 1.102, där Oriola är hyresgäst. En konvertering från fjärrvärme till bergvärme med borrning av 26 energihål innebar en reducering på 980 000 kWh per år i energianvändning. Detta motsvarar en årlig besparing på cirka 750 000 kr. Vi beslöt även att använda oss av lågtempererade golvvärmesystem vid de senaste tre nybyggnadsprojekten. Det innebär 78 % lägre energiförbrukning än Boverkets gällande krav och betydligt mindre miljöpåverkan.