Energiprojekt som ger resultat

I fastigheten har fjärrvärmeförbrukningen minskat med cirka 30 procent efter uppdatering och justering av styr- och reglersystem. Även elförbrukningen har minskat (cirka 10 procent) efter installation av frekvensomformare på ventilationsfläktarna.