Med stora takytor kommer stora möjligheter

Catena arbetar aktivt för att det ska installeras solceller, och numera förbereds samtliga av våra tak vid nybyggnationer och större ombyggnationer så att solceller kan monteras.

Målet är att på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt bidra till en bättre miljö och mer energieffektiva lösningar tillsammans med våra hyresgäster.

   

Här finns installerade solceller

- Backa 23:5
Härryda Solsten 1:102 

 

- Snesholm 1:16
- Mappen 4

 

Norra Varalöv 31:11
- Sunnanå 12:52