Med stora takytor kommer stora möjligheter

Catena arbetar aktivt med att installera solceller på taken på våra fastigheter.

Målet är att på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt bidra till en bättre miljö genom energieffektiva lösningar tillsammans med våra hyresgäster. Vi håller oss ständigt uppdaterade på senaste teknik, leverantörer inom branschen, omvärldsbevakning med mera. Numera förbereds samtliga av Catenas tak på nybyggen och större ombyggnationer så att solceller kan monteras. 

   

Här finns installerade solceller

- Backa 23:5
Härryda Solsten 1:102 

 

- Snesholm 1:16
- Mappen 4