Samhällsutveckling


Effektiv logistik ger minskade samhällskostnader och lägre miljöpåverkan. I ett samhälle där globala varuflöden och nya konsumtionsmönster växer fram är hållbara logistiklösningar en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Catena ska vara en drivande aktör i att skapa en mer hållbar logistik i Skandinavien. 

Möjligheterna att minska miljöpåverkan från logistiksystemet är många. Catenas mål är att hitta möjligheter tillsammans med olika partners, vara engagerade i nätverk och ha regelbundna möten med kommunledningar i våra marknadsområden för att stödja utvecklingen mot en mer hållbar logistik. Som ägare av logistikfastigheter kan vi påverka bland annat genom att bygga väl anpassade fastigheter i lägen som underlättar samlastning, minimerar körsträckor och ger möjligheter för transportmedel med lägre klimatpåverkan.

Klimatsmarta transporter
Transporter är energikrävande och påverkar därmed miljön. Genom att vara noga med att välja rätt läge för dina logistikanläggningar kan transporterna minimeras och därmed även belastningen på miljön. Transporternas effektivitet utgör även en viktig faktor för företagens lönsamhet eftersom Sverige har långa avstånd och ett stort exportberoende.

Genom att placera lager och terminaler utanför stadskärnan kan gods som anländer till staden levereras till dessa omlastningsterminaler. Där kan varor som ska vidare in i stadskärnan lastas om på ett sätt som möjliggör högre fyllnadsgrader, flexibilitet i storlek på lastbilar samt mer träffsäker ruttplanering. På så sätt skapas möjligheter till mer kostnadseffektiva lösningar samtidigt som bekvämligheten för varumottagarna ökar genom att antalet leveranstillfällen kan minskas. Varje situation är unik, men det finns stora möjligheter att effektivisera logistiken i Sveriges stadskärnor

Citylogistik som skapar möjligheter 
För Catena handlar citylogistik om att effektivisera transporter i tät stadsmiljö. I många svenska städer är trafiksituationen ansträngd på grund av att persontrafik och yrkestrafik samsas om en begränsad vägyta. Resultatet är ineffektiv logistik. Dessutom skapar trafiksituationen irriterade förare i både personbilar och yrkestrafik, med potentiellt större risker för personskador.

Ett konkret exempel på hur vi i vår roll kan bidra är samarbetsbolaget Urban Services som arbetar för fler innovatiova och smarta citylogistiklösningar i Arenastaden, Stockholm.