Medlemskap och ramverk

Förutom våra egna rutiner och policys arbetar Catena även utifrån internationella ramverk och certifieringsprogram samt är medlem i olika organisationer. Det gör vi för att kvalitetssäkra - våra kunder och intressenter ska kunna känna sig helt trygga med det vi levererar.