EPRA

EPRA (European Pubilc Real Estate Association) främjar, utvecklar och representerar den europeiska fastighetssektorn. Organisationen stöder övergången mot en hållbar byggd miljö med hjälp av uppsatta rekommendationer, så kallade sustainability best practice recommendations (sBPR). sBPR består av indikatorer inom energi, växthusgasutsläpp, vatten, avfall samt sociala och ledningsindikatorer som EPRAS: medlemmar kan använda sig av för att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Som EPRA-medlem tittar Catena på rekommendationerna och nyttja indikatorerna för att visa utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete i form av jämförbara siffror. Dessa siffror rapporterar Catena i sin årliga hållbarhetsredovisning.

Läs om EPRA:s hållbarhetsarbete här