Vi bidrar till branschens utveckling genom SF Invest

Catena arbetar på olika sätt för att driva fastighetsbranschen framåt och utveckla marknaden för logistikfastigheter ytterligare.

En väg för att åstadkomma detta är vårt engagemang i Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (publ) som bildats för att utveckla branschen. Konsortiet som går är ett ”branch funding-bolag” ägs gemensamt av fastighetsbranschen och skall bidra till utvecklingen genom att tillföra nytänk och smarta lösningar för branschspecifika kringtjänster.

Newst
Bolaget lanserade som första samarbetsprojekt tjänsten Newst under hösten 2018 - en helt ny och modern marknadsplats för lediga lokaler.