Sponsring som skapar värde

Genom att sponsra vill vi uppnå värden eller fördelar för alla inblandade parter. Vårt engagemang ser vi som en del av vår totala marknadskommunikation, det ska ske på affärsmässiga grunder och det förutsätter en motprestation.

Catena sponsrar idag flera olika initiativ, organisationer och verksamheter. Ett av våra mer omfattande sponsorsamarbeten växlades upp ytterligare 2019 då vi blev arenasponsor för Rögle BK.