Utbildning och forskning

Catena samverkar på olika sätt med skolor, universitet och högskolor. Det är en möjlighet att dela med oss av vår kunskap men också ett sätt att själva lära oss mer och få nya perspektiv.