Ägarstruktur och största ägare

Catenas största aktieägare per den 30 november 2015.

 

ÄgareAntal aktier, tusentalRöster,%

Backahill

11 219 43,8

Endicott Sweden AB
(CLS Holding plc)

3 719 14,5

Länsförsäkringar
Fondförvaltning AB

2 382 9,3

SFU Sverige AB

1 847 7,2

CRHE Invest AB

 770  3

Swedbank Robur Fonder 

 539 2,1

Handelsbanken fonder

500 2,0

Banque Carnegie Luxembourg SA

481 1,9

Nordea Investment Funds

405 1,6

JP Morgan Europé Limited

241 0,9

Skagen M2 Verdipapperfond

162 0,6

SEB Investment Management 

147 0,6

Humle Kapitalförvaltning AB

140 0,6

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 

136 0,5

Ernström Finans AB

135 0,5

Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning AB

123 0,5

Caesar Åfors

100 0,4

CBNY-DFA-INT SML CAP V

90 0,4

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

59 0,2

Mellon US Tax Exempt Account

57 0,2

CBNY-DFA-CNTL SML CO S 

53 0,2

CBNY-Forward intl Real Estate 

45 0,2

Skandinaviska Enskilda Banken  

32 0,1

Skandia Fonder 

32 0,1

Priornilsson realinvest 

28 0,1

Övriga aktieägare

2 199 8,5
  25 641
100