Kalendarium

Datum
2020-04-29 Delårsrapport januari - mars 2020, offentliggörs klockan 15.00
2020-04-29 Årsstämma 2020
2020-07-07 Delårsrapport april - juni 2020, offentliggörs klockan 8.00
2020-10-28 Delårsrapport juli - september 2020, offentliggörs klockan 8.00
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020, offentliggörs klockan 8.00
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-04-29 Delårsrapport januari - mars 2021, offentliggörs klockan 15.00