Kalendarium

Datum
2020-10-28 Delårsrapport juli - september 2020, offentliggörs klockan 8.00
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020, offentliggörs klockan 8.00
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-04-29 Delårsrapport januari - mars 2021, offentliggörs klockan 15.00