Kalendarium

Datum
2019-10-25 Kvartalsrapport januari - sept 2019, offentliggörs klockan 8.00
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019, offentliggörs klockan 8.00
2020-03-30 Publicering av årsredovisning för 2019
2020-04-29 Kvartalsrapport januari - mars 2020
2020-04-29 Årsstämma 2020