Pressmeddelanden 2013

Valberedningens förslag till styrelse i Catena

Catenas valberedning föreslår att extrastämman den 23 september omväljer styrelseledamöterna Henry Klotz, Katarina Wallin samt Bo Forsén och nyval av ledamöterna Erik Paulsson, Andreas Philipson samt Gustaf Hermelin. Christer Sandberg och Lennart Schönning har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av Henry Klotz som styrelsens ordförande.

Under valberedningens arbete har förutsättningarna för bolaget förändrats. Catena har träffat en villkorad överenskommelse med Brinova Fastigheter AB om förvärv av Brinova Logistik AB. Som en följd av affären, om extrastämman bifaller styrelsens förslag, kommer därför ägarbilden i bolaget att väsentligen förändras. Efter genomförd affär kommer Brinova Fastigheter AB att äga 54 procent av kapital och röster. Avsikten är vidare att Brinova Fastigheter AB:s nuvarande VD Gustaf Hermelin blir ny VD för Catena.

”Med anledning av affären anser valberedningen det motiverat att styrelsens sammansättning förändras för att bättre återspegla den nya ägarbilden i Catena. Valberedningens förslag speglar dessa förändringar och de önskemål som framkommit från Brinova att som ny, långsiktig ägare aktivt engagera sig i bolagets styrelsearbete”, säger Ulf Strömsten, valberedningens ordförande.

Erik Paulsson, född 1942, är företagsledare och entreprenör sedan 1959. Erik Paulsson är även styrelseordförande i Brinova Fastigheter AB, Fabege AB, Backahill AB, SkiStar AB samt Wihlborgs Fastigheter AB. Därutöver är han styrelseledamot i Nolato AB. Erik är oberoende till bolaget och företagsledningen.

Gustaf Hermelin, född 1956, är tidigare VD för Klövern AB och Strömfastigheter i Norrköping. Gustaf Hermelin sitter i styrelsen för Diös Fastigheter AB, Fabege AB samt Platzer Fastigheter AB. Gustaf är, efter affären, beroende till bolaget, företagsledningen samt till större ägare.

Andreas Philipson, född 1958, är avgående VD i Catena. Övriga förtroendeuppdrag utgörs av VD och styrelseledamot i TAM Group AB samt styrelseledamot i Veg Tech AB och dotterbolag inom TAM Group. Andreas är beroende till bolaget och företagsledningen.

Valberedningen i Catena utgörs av Ulf Strömsten, representerande Catella Fonder, Caroline af Ugglas, representerande Skandia Liv, Erik Paulsson representerande Fabege AB samt Henry Klotz som representant för Endicott Sweden AB (CLS).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulf Strömsten, ordförande i valberedningen

Tel. 08-614 25 00

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 18 september 2013, klockan 9.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?