Pressmeddelanden 2013

Gustaf Hermelin tillträder som VD i Catena

Catena AB (publ) har idag tillträtt aktierna i Brinova Logistik AB och i samband med detta tillträder Gustaf Hermelin som VD.

Mer information om affären finns på Catenas hemsida, catenafastigheter.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD tel. 070-560 00 00