Pressmeddelanden 2013

Ny ledningsgrupp i Catena

2013-10-01 kl. 16:00

Catenas nytillträdde VD Gustaf Hermelin presenterar härmed en ny ledningsgrupp bestående av CFO tillsammans med respektive chef i regionerna.

Ledningsgrupp i Catena från och med den 1 oktober 2013:

Gustaf Hermelin, VD

Peter Andersson, CFO

Mikael Halling, ansvarig logistik tf. Regionchef Göteborg

Göran Jönsson, Regionchef Öresund

Maths Carreman, Regionchef Stockholm

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD tel. 070-560 00 00