Pressmeddelanden 2014

Catenas valberedning inför årsstämman 2015

2014-10-07 Kl. 11:00

Catenas årsstämma den 6 maj 2014 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Henry Klotz utsedd av CLS Holdings plc.

Åsa Bergström utsedd av Fabege AB

Svante Paulsson utsedd av Backahill

Klas Andersson utsedd av SFU Sverige AB

Valberedningens ordförande är Åsa Bergström medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande. 

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Åsa Bergström, ordförande i valberedningen, tel. 08-555 148 29

Henry Klotz, styrelsens ordförande, tel. +44 (0) 7766 205 145.