Pressmeddelanden 2014

Ändrade antal aktier i Catena (historisk)

2014-08-29 kl.16:00

Via apportemission på extra bolagsstämma den 7 mars 2014 om 446 469 aktier ändras det totala antalet aktier i Catena från 25 195 452 till 25 641 921.

Mer information i Kommuniké från extra bolagsstämma per den 2014-03-07.