Pressmeddelanden 2016

Ökning av det totala antalet aktier och röster i Catena

2016-02-29 kl. 13:00

Bolagsstämman i Catena AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, beslutat att emittera nya aktier i samband med förvärvet av Tribona. Catena har under februari månad registrerat slutlig del av emissionen hos Bolagsverket varigenom det totala antalet aktier och röster i Catena har ökat med 346 614.

Catenas registrerade aktiekapital per den 29 februari 2016 uppgår till 146 236 226,40 kronor fördelat på 33 235 506 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma i Catena.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                  

Tel. 070-560 00 00, gustaf.hermelin@catenafastigheter.se  

Peter Andersson, CFO

Tel. 0730-70 22 44, peter.andersson@catenafastigheter.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG.

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?