Pressmeddelanden 2017

Catenas årsredovisning för 2016 är publicerad

2017-03-29, kl 08:30

Catenas årsredovisning för 2016 är nu publicerad på bolagets webbplats, www.catenafastigheter.se. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 27 april 2017.

En engelsk översättning av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Catenas webbplats kring den 7 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                    Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00                                       Tel. 073-070 22 44

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se        peter.andersson@catenafastigheter.se