Kalendarium

Datum
2018-10-26 Kvartalsrapport januari - september 2018
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2019-03-29 Publicering av årsredovisning för 2018
2019-04-25 Kvartalsrapport januari - mars 2019
2019-04-25 Årsstämma 2019