Kalendarium

Datum
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018, offentliggörs klockan 8.00
2019-03-29 Publicering av årsredovisning för 2018
2019-04-25 Kvartalsrapport januari - mars 2019, offentliggörs klockan 14.45
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-07-08 Kvartalsrapport januari - juni 2019, offentliggörs klockan 8.00
2019-10-25 Kvartalsrapport januari - sept 2019, offentliggörs klockan 8.00
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019, offentliggörs klockan 8.00
2020-03-30 Publicering av årsredovisning för 2019
2020-04-29 Kvartalsrapport januari - mars 2020
2020-04-29 Årsstämma 2020