Pressmeddelanden

Solna kommun antar detaljplan för Haga Norra

Solna kommunstyrelse antog vid sitt sammanträde på måndagskvällen det förslag till detaljplan som omfattar Catenas båda fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2. Beslutet är en viktig milstolpe i det projektutvecklingsarbete som Catena bedrivit under de senaste åren.

”Det är ett positivt besked och innebär att vi kan fortsätta att utveckla vår fastighet i enlighet med våra tidigare planer. Fastigheten med tillhörande mark, mest känd som Bilia Haga Norra, rymmer betydande möjligheter för vidareutveckling till moderna bostäder, kontor och affärsverksamhet”, säger Andreas Philipson, VD för Catena.

I nästa steg kommer Catena att inleda arbetet med att mer i detalj planera utbyggnaden som bland annat innebär 800 nya lägenheter och 50 000 kvm kommersiella yta. Preliminärt beräknas byggstart ske under 2014. Parallellt med detta fortlöper uthyrningsarbetet för att attrahera nya kommersiella hyresgäster till området.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Philipson, VD

Tel. 070-209 77 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 4 december 2012, klockan 08.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se


Peter Andersson
vVD,CFO  
042-449 22 44