Pressmeddelanden

Catenas valberedning inför årsstämman 2016

2015-10-08 kl. 12.00

Catena årsstämma den 28 april 2015 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Henry Klotz utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)                                                                              

Åsa Bergström utsedd av Fabege AB (publ)                                                                      

Svante Paulsson utsedd av Backahill AB                                                                                        

Eva Gottfridsdotter-Nilsson utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Valberedningens ordförande är Åsa Bergström medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 78 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2015.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Åsa Bergström                                      Henry Klotz

Ordförande i valberedningen                 Styrelsens ordförande

Tel. 08-555 148 29                                Tel. +44 (0) 7766 205 145