Pressmeddelanden

Erbjudandehandling till Tribonas aktieägare – ny tidplan

2015-11-25 kl. 08.00

Catena har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till Tribonas aktieägare med en preliminär acceptperiod under december månad 2015. Nu justeras tidplanen. Enligt nya tidplanen förväntas erbjudandehandlingen offentliggöras den 14 december och acceptperioden löpa från och med 15 december 2015 till och med 15 januari 2016.

Fullständig erbjudandehandling skickas till direktregistrerade aktieägare och kommer att kunna laddas ned från Catenas webbsida (www.catenafastigheter.se), Finansinspektionens webbsida (www.fi.se) samt Erik Penser Bankaktiebolags webbsida (www.penser.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00 00                         Tel. 0730-70 22 44