Pressmeddelanden

Catenas årsredovisning för 2014 är publicerad  

2015-03-30 kl. 08:30

Catenas årsredovisning för 2014 är nu publicerad på bolagets webbplats, www.catenafastigheter.se. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 28 april 2015.

En engelsk översättning av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Catenas webbplats den 8 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00 00                         Tel. 0730-70 22 44