Visa enbart regulatorisk information

 • Kallelse till årsstämma

  2019-03-22

  Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.

 • Ny Hållbarhetsansvarig på Catena

  2019-03-01

  Tove Palm tillträder tjänsten som Hållbarhetsansvarig på Catena den 1 mars. Den nyinrättade tjänsten innebär ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och driva bolagets samlade hållbarhetsarbete. 

 • Catena investerar 250 Mkr i Helsingborg och tecknar hyresavtal med PostNord

  2019-02-26

  Catena har idag tecknat ett 15-årigt hyresavtal med PostNord och investerar 250 Mkr i en ny terminal på Logistikposition Tostarp i Helsingborg. Därmed inleds den fjärde etableringen på området. 

 • Valberedningens förslag till styrelse i Catena AB

  2019-02-18

  Inför årsstämman i Catena AB (publ) den 25 april 2019 offentliggör bolagets valberedning sitt förslag gällande styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

 • Bokslutskommuniké januari – december 2018

  2019-02-15

  Med fjärde kvartalets resultat summerar Catena ett starkt 2018. Catenas aktiva projektutvecklingsarbete är framgångsrikt och bolaget håller en hög leveranstakt där nya projekt kontinuerligt initieras. En förbättrad uthyrningsgrad bidrar till ett ökat förvaltningsresultat som i sin tur genererar en god kassaflödesutveckling.