Finansiella rapporter

2018

Framtidens logistiklägen säkras med starka kassaflöden.
Förvaltningsresultatet uppgick till drygt 52 procent av våra hyresintäkter. Vi kan konstatera ett fortsatt stabilt kassaflöde som ger möjligheter att fortsätta identifiera och utveckla morgondagens logistiklägen.


2017

Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt
När vi knyter ihop säcken för 2017 kan jag konstatera att Catena har etablerat sig på en ny och högre nivå. På bara två år har vi gått från 0,8 till 1,7 miljoner kvm logistikyta och från 512 Mkr till 1 110 Mkr i hyresvärde.


2016

Ledande och störst på en växande marknad för logistikfastigheter.


2015

"När jag summerar det moderna Catenas andra hela verksamhetsår känner jag en viss tillfredsställelse över vad vi hittills åstadkommit. Vi redovisar för året, tack vare aktiv kundvård och en konsekvent marknadsbearbetning, en tydlig tillväxt av såväl hyresintäkter som rörelseresultat."

 


2014

Vi har anledning att känna oss nöjda med företagets utveckling under vårt andra verksamhetsår som logistikfastighetsbolag. Uthyrningsgraden uppgick vid slutet av 2014 till 96 procent vilket ska jämföras med 87 procent vid ingången av året.


2013

Sammanslagningen av Catena och Brinova logistik AB har lagt grunden för Sveriges främsta fastighetsbolag inom logistik.


2012

Årets verksamhet fokuserade på att få detaljplanen samt exploateringsavtalet klara och godkända av Solna stad. Vi lyckades gå i mål straxt före årsskiftet då detalplanen antogs och avtalet godkändes.


2011

För Catena präglades i stort sett hela året av konsolidering
och omfokusering mot att utveckla och förädla
fastigheten i Stora Frösunda i Solna.


2010

Under 2010 ändrade Catena strategi. I och med den omfattande försäljningen i början av 2011 koncentrerades beståndet till en fastighet, Stora Frösunda i Solna där Catena de närmaste åren planerar för att bygga upp en helt ny stadsdel.


2009

Verksamheten har en stabilitet som är
värdefull i sådana här tider.


2008


2007


2006