Finansiella rapporter

2018

Starka kassaflöden ger fortsatt genomförandekraft
Med fjärde kvartalets resultat summerar vi ett starkt 2018. Vårt aktiva projektutvecklingsarbetet är framgångsrikt och vi håller en hög leveranstakt där nya projekt kontinuerligt initieras.


2017

Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt
När vi knyter ihop säcken för 2017 har Catena etablerat sig på en ny och högre nivå. På bara två år har vi gått från 0,8 till 1,7 miljoner kvm logistikyta och från 512 Mkr till 1 110 Mkr i hyresvärde.


2016

Ledande och störst på en växande marknad för logistikfastigheter 
Goda marknadsförutsättningar, ett fortsatt fokus på framtidens klimatsmarta och hållbara logistiklösningar i kombination med en obändig genomförandeförmåga.


2015

Från godsflöde till kassaflöde till expansion
Vi redovisar för året, tack vare aktiv kundvård och en konsekvent marknadsbearbetning, en tydlig tillväxt av såväl hyresintäkter som rörelseresultat. 


2014

Det ledande fastighetsbolaget inom logistik
Vi har anledning att känna oss nöjda med företagets utveckling under vårt andra verksamhetsår som logistikfastighetsbolag. Uthyrningsgraden uppgick vid slutet av 2014 till 96 procent vilket ska jämföras med 87 procent vid ingången av året.


2013

Ett år i omvandling
Sammanslagningen av Catena och Brinova logistik AB har lagt grunden för Sveriges främsta fastighetsbolag inom logistik.


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006