Välkommen till Göteborg

Landets näst största stad Göteborg är centrum för regionen som också omfattar logistikintensiva städer som Kungälv och Kungsbacka, samtliga med ett rikt näringsliv. Här finns Sveriges största hamn, vilket gör Göteborg till en av landets viktigaste platser för in- och utgående gods.

Bud/besöksadress:
Fibervägen 2, 435 33 Mölnlycke

Christoffer Bööj
Affärsutvecklare  

christoffer.booj@catenafastigheter.se
0705-21 42 10  
Joakim Åmark
Förvaltare  

joakim.amark@catenafastigheter.se
0730-70 22 69  
Jonas Larsson
Förvaltare  

jonas.larsson@catenafastigheter.se
0705-27 28 54  
Tanja Varnica
Marknads- och förvaltningsassistent  

tanja.varnica@catenafastigheter.se
0730-70 22 79