Välkommen till Göteborg

Landets näst största stad Göteborg är centrum för regionen som också omfattar logistikintensiva städer som Kungälv och Kungsbacka, samtliga med ett rikt näringsliv. Här finns Sveriges största hamn, vilket gör Göteborg till en av landets viktigaste platser för in- och utgående gods.

Johan Franzén
Christoffer Bööj
Joakim Åmark
Jonas Larsson
Tanja Varnica