Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är porten till kontinenten. Stora godsflöden för export, import eller lokal konsumtion transporteras via Öresundsbron och ett stort antal hamnar i Skåne, Blekinge samt Danmark.

Catharina Kinberg
Fredrik Cervin
Göran Jönsson
Mikael Waldesten
Tony Persson