Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är porten till kontinenten. Stora godsflöden för export, import eller lokal konsumtion transporteras via Öresundsbron och ett stort antal hamnar i Skåne, Blekinge samt Danmark.

Göran Jönsson
Catharina Kinberg
Christoffer Bööj
Fredrik Cervin
Mikael Waldesten
Märtha Bengtsson
Tony Persson