Välkommen till Jönköping

Region Jönköping innefattar även de logistikintensiva städerna Nässjö och Växjö, båda med ett rikt näringsliv.

Johan Franzén
Christoffer Bööj
Joakim Åmark
Jonas Larsson