Välkommen till Jönköping

Region Jönköping innefattar även de logistikintensiva städerna Nässjö och Växjö, båda med ett rikt näringsliv.

Bud/besöksadress:
Fibervägen 2, 435 33 Mölnlycke

Jörgen Eriksson_
tf Regionchef Göteborg/Jönköping  

jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
042-449 22 42  
Christoffer Bööj
Affärsutvecklare  

christoffer.booj@catenafastigheter.se
0705-21 42 10  
Joakim Åmark
Förvaltare  

joakim.amark@catenafastigheter.se
0730-70 22 69  
Jonas Larsson
Förvaltare  

jonas.larsson@catenafastigheter.se
0705-27 28 54  
Tanja Varnica
Marknads- och förvaltningsassistent  

tanja.varnica@catenafastigheter.se
0730-70 22 79