Välkommen till Jönköping

Region Jönköping innefattar även de logistikintensiva städerna Nässjö och Växjö, båda med ett rikt näringsliv.

Filip Persson
Joakim Åmark
Johan Franzén
Jonas Larsson