Välkommen till Jönköping

Region Jönköping innefattar även de logistikintensiva städerna Nässjö och Växjö, båda med ett rikt näringsliv.

Bud/besöksadress:
Fibervägen 2, 435 33 Mölnlycke

Jonas Arvidsson
Regionchef Göteborg och Jönköping  

jonas.arvidsson@catenafastigheter.se
073-070 22 60  
Joakim Åmark
Förvaltare  

joakim.amark@catenafastigheter.se
0730-70 22 69  
Jonas Larsson
Förvaltare  

jonas.larsson@catenafastigheter.se
0705-27 28 54  
Tanja Varnica
Marknads- och förvaltningsassistent  

tanja.varnica@catenafastigheter.se
0730-70 22 79