Välkommen till Jönköping

Region Jönköping innefattar även de logistikintensiva städerna Nässjö och Växjö, båda med ett rikt näringsliv.

Johan Franzén
Regionchef Göteborg och Jönköping  

johan.franzen@catenafastigheter.se
0730-70 22 60  
Christoffer Bööj
Affärsutvecklare  

christoffer.booj@catenafastigheter.se
0705-21 42 10  
Joakim Åmark
Förvaltare  

joakim.amark@catenafastigheter.se
0730-70 22 69  
Jonas Larsson
Förvaltare  

jonas.larsson@catenafastigheter.se
0705-27 28 54