Välkommen till Malmö

Region Malmö är porten till kontinenten. Ett stort inflöde av varor leder till ökade krav på effektiv logistikverksamhet, både inom den egna regionen och från och till andra marknader i världen.

Bud/besöksadress:
Lagervägen 4, 232 37 Arlöv

Fredrik Renå
Regionchef Malmö  

fredrik.rena@catenafastigheter.se
072-743 45 44  
Mijo Ljoljic
Fastighetstekniker  

Mijo.Ljoljic@catenafastigheter.se
0730-70 22 62