Välkommen till Malmö

Region Malmö är porten till kontinenten. Ett stort inflöde av varor leder till ökade krav på effektiv logistikverksamhet, både inom den egna regionen och från och till andra marknader i världen.

Jörgen Eriksson
Christoffer Bööj
Fredrik Renå
Lars Christensson
Mijo Ljoljic