Välkommen till Stockholm

Tillsammans med övriga Mälardalen och andra viktiga logistikorter som Örebro, Norrköping, Katrineholm och Södertälje utgör Stockholm ett stort befolkningsområde. Regionen svarar för en stor del av landets godsflöden.

Bud/besöksadress:
Östra Längdgatan 1, 611 35 Nyköping

Maths Carreman
Regionchef Stockholm Mälardalen  

maths.carreman@catenafastigheter.se
0730-70 22 12  
Henrik Lettesjö
Affärsutvecklare  

henrik.lettesjo@catenafastigheter.se
0730-70 22 81  
Johan Svedin
Förvaltare, arbetsområde Norrland  

johan.svedin@catenafastigheter.se
0730-70 22 49  
Rickard Wahlberg
Energi - och teknikutvecklare  

rickard.wahlberg@catenafastigheter.se
0730-70 22 35  
Stefan Gustafsson
Fastighetstekniker, arbetsområde Örebro  

stefan.gustafsson@catenafastigheter.se
0730-70 22 13  
Suad Pepelar
Drift- och fastighetstekniker, arbetsområde Stockholm Syd  

suad.pepelar@catenafastigheter.se
0730-70 22 43  
Svante Söderlund
Drift- och fastighetstekniker, arbetsområde Stockholm Norr  

svante.soderlund@catenafastigheter.se
0739-40 19 41  
Tappe Manner
Fastighetstekniker, arbetsområde Östergötland och Eskilstuna  

tappe.manner@catenafastigheter.se
0730-70 22 89  
Therese Nordigårds
Förvaltningsassistent  

therese.nordigards@catenafastigheter.se
0730-70 22 46  
Tobias Karlsson
Förvaltare  

tobias.karlsson@catenafastigheter.se
0730-70 22 36  
Ulf Pettersson
Förvaltare, arbetsområde Örebro och Karlstad  

ulf.pettersson@catenafastigheter.se
0730-70 22 55