Välkommen till Stockholm

Tillsammans med övriga Mälardalen och andra viktiga logistikorter som Örebro, Norrköping, Katrineholm och Södertälje utgör Stockholm ett stort befolkningsområde. Regionen svarar för en stor del av landets godsflöden.

Maths Carreman
Henrik Lettesjö
Johan Svedin
Rickard Wahlberg
Stefan Gustafsson
Suad Pepelar
Svante Söderlund
Tappe Manner
Tobias Karlsson
Ulf Pettersson
Ulrika Holmér